KARTY PODARUNKOWE DLA PRACOWNIKÓW A
PODATEK I ZUS
Masaż, przejażdżka samochodem marzeń, lot balonem o wschodzie słońca, dzień w spa… brzmi jak prezent idealny na wszelkie okoliczności. Karty podarunkowe na wyjątkowe momenty są znane już od dawna. Przyszedł jednak moment aby spojrzeć na nie również z perspektywy pracodawcy.
X
Karty podarunkowe dla pracowników- korzyści.
Obecnie coraz bardziej cenione są różnego rodzaju benefity pracownicze, które stanowią formę dostrzeżenia potrzeb pracownika oraz jego docenienie, im bardziej kreatywne, tym lepiej. Karty podarunkowe stają się coraz popularniejszą formą docenienia pracowników, ich wysiłku oraz wkładu włożonego we wspólny sukces przedsiębiorstwa. Mogą

stanowić także urozmaiconą formę prezentu świątecznego.


Jedną z największych zalet kart podarunkowych jest możliwość personalizacji i

dostosowania ich indywidualnie do każdego pracownika z osobna lub całej grupy. Jeśli w firmie pracują same kobiety, dobrym pomysłem będzie podarowanie im kart podarunkowych z zakresu urody: masaż kobido, dzień w spa - pracownice na pewno docenią taki prezent, który pozwoli im pozbyć się codziennych napięć i na chwilę zapomnieć o codziennych obowiązkach.


Jeśli pracownicy nie boją się wyzwań, a nawet stanowią one ich codzienność, doskonałym pomysłem będzie coś bardziej ekstremalnego, jak np. skok na bungee.


Z pomocą kart podarunkowych pracownicy z pewnością poczują się docenieni i potraktowani w sposób bardziej personalny, ponieważ karta będzie dostosowana do nich.


Karty mogą być również formą długoterminowego motywowania pracowników, w ten sposób firma może budować lojalność i większe zaangażowanie pracowników.


FORMY FINANSOWANIA KART PODARUNKOWYCH

Pracodawca ma możliwość sfinansowania kart podarunkowych z dwóch różnych

źródeł.


Jednym z nich są środki obrotowe firmy, czyli z bieżących środków przeznaczonych na prowadzenie działalności.


Drugą z form jest zakup ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który jest specjalnym funduszem tworzonym przez określonych pracodawców, którzy na specjalnym rachunku bankowym gromadzą środki na wsparcie socjalne, przeznaczone dla uprawnionych pracowników i innych osób.


Co może być finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Przed zakupem kart podarunkowych należy sprawdzić, czy taki wydatek jest zgodny z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Regulaminy ZFŚS mogą określać rodzaje świadczeń, na które można przeznaczyć środki z funduszu, dlatego warto zapoznać się z nimi wcześniej.

Z ZFŚS mogą być finansowane:

 • różne formy wypoczynku,
 • działalność kulturalno-oświatowa oraz sportowo-rekreacyjna,
 • opieka nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowana przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej),
 • zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

W ramach świadczeń pomocy materialnej zawierają się również świadczenia świąteczne dla pracowników.


Trzeba pamiętać, aby przyznając pracownikom świadczenia z ZFŚS, uwzględnić sytuację życiową, rodzinną i materialną osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. Stanowi o tym art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS.


KARTA PODARUNKOWA A PODATEK DOCHODOWY.

Karty podarunkowe są świetnym pomysłem na prezent, jednak przyznając taki prezent pracodawcy zadają sobie pytanie- jakie skutki niesie przyznanie takiego prezentu pracownikowi?


Czy karta podarunkowa jest przychodem?

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • różnego rodzaju dodatki, nagrody,
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,
 • ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zatem karty podarunkowe stanowią przychód, a co za tym idzie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a także naliczeniu składki ZUS. Wysokość naliczonego podatku zależy od wartości karty.

Karty podarunkowe zakupione z zfśs a podatek dochodowy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 13 sierpnia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.489.2021.1.GG – wskazuje, że „w przypadku przekazania pracownikom kart podarunkowych, zasilonych środkami pieniężnymi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przychód pracowników z tego tytułu będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 2 000 zł w roku podatkowym, zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 67 w zw. z art. 52l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, gdy łączna wartość świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika nie przekroczy w roku podatkowym wartości 2 000 zł, po stronie pracodawcy nie powstaną obowiązki płatnika z tego tytułu, w tym obowiązek doliczenia wartości świadczenia do przychodu podatkowego danego pracownika oraz obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych”.


A zatem zakup kart podarunkowych z ZFŚS korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego.


Według powyższej interpretacji karta przedpłacona - a taką jest np. Karta podarunkowa (prezentowa) - to swoisty rodzaj karty płatniczej. Zatem kartę tę należy, co do zasady, uznać za świadczenie pieniężne z uwagi na jej zaklasyfikowanie jako instrumentu dostępu do określonych wartości pieniężnych, co finalnie umożliwia regulowanie zobowiązań pieniężnych. W podobnym stanie faktycznym przedstawione stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 29 sierpnia 2018 r., sygn. KDIL3-1.4011.341.2018.1.AG.


CZY WYDATKI NA KARTY PODARUNKOWE DLA PRACOWNIKÓW STANOWIĄ KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU?

W interpretacji z dnia 14 marca 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.8.2019.3.JK, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dokonał interpretacji powyższego zagadnienia.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Poniesienie wydatku musi mieć wpływ na powstanie, zwiększenie, zachowanie lub zabezpieczenie tego przychodu.


Dyrektor KIS w interpretacji stwierdził, że tego rodzaju wydatki pracodawcy, uprawniające pracowników do zakupów w określonych punktach handlowych, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.


Inaczej wygląda sytuacja przy zakupie kart podarunkowych ze środków obrotowych, w tej sytuacji wartość kart wydanych pracownikom będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu.


Bardzo ważne jest dobre uzasadnienie.

Jak wynika z interpretacji Krajowej Inspekcji Skarbowej, bardzo ważne jest dobre uzasadnienie oraz wykazanie, że wydatek na karty podarunkowe ma bezpośredni związek z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Przy uzasadnieniu warto wziąć również pod uwagę:

 • czy wydatek ma na celu osiągnięcie teraźniejszych lub przyszłych przychodów z działalności gospodarczej,
 • był sfinansowany dla celów zabezpieczenia teraźniejszych, przyszłych źródeł przychodów działalności gospodarczej
 • nie jest zawarty w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów firmowych (art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jeśli zdaniem organu podatkowego wydatek nie spełnia powyższych wymagań lub nie został on wystarczająco uzasadniony to wydatek nie zostanie uznany jako koszt uzyskania przychodu.


Dla prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest powstanie związku między wydatkiem, a opodatkowaną działalnością gospodarczą podatnika.

ZAPYTAJ O OFERTĘ DLA FIRM
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać ofertę dopasowaną do twoich potrzeb.
Wysyłając ten wniosek, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.
Skontaktuj się z nami
Dominika Adeszko
B2B Manager
Close
Dowiedz się pierwszy o naszych nowościach!
Klikając ten przycisk akceptujesz naszą politykę prywatności.